News & Event

ประกาศรางวัลกิจกรรม “ผมทรงไหน? โดนใจอาเล็กมากที่สุด” (2015-10-28 16:00:24)

รายชื่อผู้โชคดีได้แก่
1. เพชร คำปล้อง

2. มนัสนันท์ ภิรมย์จิตกรณี

3. นริศรา อุ่นเรือนงาม

4. ปิยะพร โสนะโชติ

5. สมฤทัย เมาะหมุ

รับรางวัล
Lesasha Straight & Curl มูลค่ารางวัลล่ะ 2,990 จำนวน 5 รางวัล พร้อมลายเซ็น ใหม่ ดาวิกา

*หมายเหตุ*
ของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

** ผู้โชคดีจะต้องรายงานตัวผ่านทาง INBOX Facebook ของ Lesasha ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์นะคะ **