News & Event

ประกาศรางวัลกิจกรรม “ผมทรงไหน? โดนใจใหม่ ดาวิกามากที่สุด” (2015-11-24 17:27:21)

ประกาศรางวัลกิจกรรม “ผมทรงไหน? โดนใจใหม่ ดาวิกามากที่สุด”
เฉลยคำตอบ ทรงผมที่ใหม่ ดาวิกา หลงรักมากที่สุดคือ ทรง Jet Quiff

รายชื่อผู้โชคดีได้แก่
1. ฟิสิกส์ ธรรมทวี
2. จันทร์สุดา ไผ่เฟื้อย
3. ศรนรินทร์ ยศประเสริฐ
4. พรทิพย์ โพธิ์เส็ง
5. ปิญารัตน์ กิจวัฒน์


รับรางวัล
Lesasha Airmax 5000 มูลค่ารางวัลล่ะ 2,990 จำนวน 5 รางวัล พร้อมลายเซ็น อาเล็ก ธีรเดช

*หมายเหตุ*
ของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

** ผู้โชคดีจะต้องรายงานตัวผ่านทาง INBOX ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์นะคะ **