LESASHA Airmax5000 Tornado Hair dryer (2200W)

LESASHA Airmax5000 Tornado Hair dryer (2200W)

ผมแห้งเร็ว ผมเรียบลื่นไม่ชี้ฟู

ราคา 1,990 บาท

สินค้าที่ไกล้เคียง

LESASHA Airmax5000 Hurricane
LESASHA Compact C Hair dryer 1600W (Blue)

LESASHA Airmax5000 Tornado Hair dryer (2200W)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • - กำลังไฟ 2200วัตต์
    - ปรับระดับความแรงได้ 2ระดับ
    - ปรับอุณหภูมิได้ 3ระดับ
    - ปุ่มลมเย็น
    - สายยาว 2.5เมตร