เลอซาช่า(LESASHA) ผู้นําอันดับ 1 ด้านอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมในประเทศไทย อยู่ภายใต้การดูแล
ของ – Do Day Dream PLC – ซึ่งมี ดร. สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ เป็นประธานบริหาร

กว่า 27 ปีที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย “เลอซาช่า” มาพร้อมกับ Slogan ที่ว่า “Beauty-Trendy-
Innovation” เราจะส่งมอบความสวย ความสุขผ่าน
ผลิตภัณฑ์ และ บริการที่มีนวัตกรรม และ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ให้กับผู้หญิงไทย