LS1691

LESASHA ULTRA SHINE HAIR CRIMPER WIDE PLATE


เครื่องหนีบผม wide plate หนีบง่ายผมเรียงเส้นสวยเงางาม 

1,390 BAHT

SHOP NOW

รายละเอียดสินค้า

เครื่องหนีบผม wide plate หนีบง่ายผมเรียงเส้นสวยเงางาม 


จุดเด่น

ลักษณะของอุปกรณ์

1. กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 100 - 240 โวลต์

2. สายไฟยาว 2.0 เมตร


คุณสมบัติ :

วิธีการใช้งาน

1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้สวยงามและอยู่ทรงนาน ควรใช้อุปกรณ์ขณะที่ผมแห้ง 

2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตามแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนตัวเครื่อง

3. เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการกดปุ่ม เปิด/ ปิด

4.ปรับเพิ่ม/ลด อุณหภูมิโดยการกด ""+/-""  

5. เมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการใช้งานแล้วกดปุ่ม เปิด/ ปิด 2 ครั้ง เพื่อล็อกอุณหภูมิ หากต้องการปรับอุณหภูมิให้ปลดล็อกปุ่มกดก่อน โดยกดปุ่ม เปิด/ ปิด 2 ครั้งเพื่อปลดล็อก

6. จัดแต่งทรงผมโดยการแบ่งผมออกเป็นช่อเล็กๆ หนาพอประมาณ

7. การหนีบผมเพื่อให้ผมเรียงตรงสวย ให้หนีบผมโดยเริ่มจากโคนผม จากนั้นคิ่ยๆ เลื่อนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปจนถึงปลายผม

8. อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานประมาณ 60 นาที

GO TO SUPPORT

สั่งซื้อสินค้า


ดูสินค้าที่ใกล้เคียง

LS1690

LESASHA GLAM STRAIGHT & CURL HAIR CRIMPER (GLAM GOLD)

เครื่องหนีบผมที่หนีบตรงและม้วนทำลอนได้สวยงาม

LS1677

LESASHA WAVY HAIR CRIMPER 32MM (YVES BLUE)

เครื่องหนีบผมสำหรับทำลอน (ขนาดลอน >32 mm.)

LS1675

LESASHA SMART HYBRID HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมแผ่นหนีบขนาดเล็กพิเศษ เข้าถึงได้ลึกตั้งแต่โคนผมจนถึงปลายผม จัดแต่งทรงผมได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ