LS1214 LESASHA

EASY FOLDING BRUSH

หวีไฟฟ้าเลอซาช่า อีซี่ โฟลดิ้ง บรัช หวีไฟฟ้าที่ใช้งานง่ายๆ ได้ทั้งยืดผมให้ตรงดูเป็นธรรมชาติ ทำลอนปลายผม และยกโคนสร้างวอลลุ่ม สะดวกด้วยด้ามจับพับได้ จัดเก็บและพกพาไปไหนได้สะดวก

690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้สวยงามและอยู่ทรงยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. เสียบปลักเข้ากับเค้ารับตามกระแลไฟที่ระบบนตัวเครื่อง 3. เปิดใช้งนโดยการเลื่อนสวิตซ์ไปที่ "ON" รอประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้เครื่องทำอุณหภูมิให้ร้อนเพียงพอต่อการจัดแต่งทรง 4. การทำวอลลุ่ม:ให้เริ่มแปรผมหรือพันผมรอบแกนตั้งแต่โคน รอประมาณ2-3 วินาที เพื่อให้ความร้อนช่วยเช็ตทรงแล้วค่อยๆ ดึงข้อมือลงมาถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงคลายแปรงออกจากผม 5. การทำลอนะ มวนช่อผมกับแกนของแปรงไปตามตำแหน่งที่ต้องการ รอประมาณ8-10 วินาที ให้ความร้อนช่วยเช็ตทรงแล้วจึงค่อยๆ คลายผมออกจากแกน 6. เมื่อต้องการปิดเครื่องให้เลื่อนสวิตช์กลับไปที่ "OFF" วิธีการพับ / กางด้ามพับ ห้ามพับหรือกางด้ามจับในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ต้องปิดเครื่องและรอจนอุณหภูมิของทั่วแปรงเย็นลงก่อน 1. พับด้ามจับอุปกรณ์: เลื่อนสวิตร์ปลดล็อคด้ามจับ(Hondle Releose switch) และพับส่วนหัวแปรงเข้าหาด้ามปรับ 2, กางด้ามจับ: กางส่วนหัวแปรงออกจากด้ามจับจนได้ยินเสียง"คลิ๊ก" เพื่อทำการล็อคหัวแปรงกับด้ามจับให้พร้อมใช้งาน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แกนม้วนขนาด 26 มม. 2. แรงดันไฟฟ้า 3. กำลังไฟ วัตต์ 4. ความยาวสายไฟ 18 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ควรใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคำเตือนอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน 2 ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสความร้อนบนตัวเครื่อง 3. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำหรือใช้น้ำมาทำความสะอาดตัวเครื่อง 4. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายขณะใช้งาน 5. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 6. ถอดปลั้กออกทุกครั้งหลังใช้งานและควจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั้กออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ 7. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 8. เด็กควรได้รับกรดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 9. หากน้ำอุปกรณ์นี้ไปใช่นห้องน้ำ ควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตช์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 10. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ คำเตือน . อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำฝักบัว อางล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ . เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่จากศูนย์บริการูเลอซาช่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น