LS1268 LESASHA

MAXI WET2DRY HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า แม็กซี่ เว็ท ทู ดราย เครื่องหนีบผมแบบมืออาชีพแผ่นกว้างหนีบผมได้ปริมาณมาก ประหยัดเวลาในการทำผม หนีบได้ทั้งผมแห้งและผมหมาด

1,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
2. เปิดใช้งานเครื่อง
3. เลือกปรับอุณหภูมิที่ต้องการ
4. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ
5. การหนีบเพื่อให้ผมเรียบตรงสวยให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆเลื่อนแผ่นหนีบอย่างช้าๆลงมาจนถึงปลายผม

ลักษณะของเครื่อง

- กำลังไฟ 65 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 110-240 โวลต์
- สายไฟยาว 2.5 เมตร

คำแนะนำ

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น กรุณาอ่านขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคาแนะนาด้านล่างเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง
1.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สาหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
2.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น
3.ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น
4.ไม่ควรนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มาใช้กับเครื่องนี้
5.เนื่องจากแผ่นหนีบถนอมเส้นผม เมื่อเปิดการทางานจะมีความร้อนสูง จึงไม่ควรวางเครื่องหนีบนี้ใกล้กับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ทนความร้อน
6.ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปลั๊กออกเสมอเมื่อไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้มือจับที่ปลั๊กไฟไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟ
7.หากสายอ่อนป้อนกาลังไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชารุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
8.เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
9.เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
10.คำเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้า ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้า

ข้อควรระวัง

1.หลังการใช้งานทุกครั้ง ให้ทาความสะอาดด้วยผ้าแห้ง โดยจะต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องไม่มีความร้อนแล้ว
2.ระมัดระวังไม่ให้สายไฟสัมผัสความร้อนจากแผ่นหนีบหรือแกนทำความร้อน
3.ไม่ควรดึง หรือ บิดสายไฟ หรือ กระชากสายไฟอย่างรุนแรง
4.การจัดเก็บสายไฟ ให้ม้วนสายไฟเป็นวงกลมแบบหลวมๆ เพื่อป้องกันสายไฟภายในขาด หรือ ชารุด
5.ไม่ควรพันหรือม้วนสายไฟรัดรอบตัวเครื่อง
6.ควรจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างหรือพ้นจากการเอื้อมหยิบของเด็ก

SEE ALSO