LS1232 LESASHA

MAXI STRAIGHT HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า แมกซ์ซี สเตรท เเผ่นหนีบกว้าง เก็บผมได้ยอะทั้งผมยาว และผมหนา เคลือบ Silky Ceramic กระจายความร้อนดี อยู่ทรงนานทั้งวัน เเละด้วยเเผ่น หนีบที่กว้าง ทําให้หนีบได้รวดเร็วทันใจ ไม่เสียเวลา

1,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. ใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตามกระแสไฟที่ระบุบนตัวเครื่อง 3. เปิดใช้งานโดยการกดสวิตซ์ควบคุมไฟแสดงสถานะและไฟบอกอุณหภูมิจะติดขึ้นมา 4. เลือกปรับอุณหภูมิที่ต้องการโดยการกดสวิตซ์ควบคุมซ้ำ (140-220 องศา) 5. เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้วไฟแสดงสถานะจะหยุดกระพริบ 6. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ 7. การหนีบเพื่อให้ผมเรียบตรงสวยให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆเลื่อนแผ่นหนีบอย่างช้าๆลงมาจนถึงปลายผม

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของอุปกรณ์ 1. กำลังไฟ 60 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 2. สายไฟยาว 3 เมตร

คำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน 1. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำในทุกกรณี 2. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ำและห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ 3. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 4. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 5. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 6. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 7. หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO