LS1242 LESASHA

3 IN 1 TRENDY HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า ทรีอินวัน เทรนดี้ แผ่นหนีบเคลือบ Ceramic กระจายความร้อนดีอยู่ทรงนานทั้งวัน ตัวเครื่องโค้งมนพร้อมแผ่นหนีบ 3 รูปแบบให้เลือกเปลี่ยน ทำทรงผมได้หลากหลาย

990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. ใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 3. เปิดใช้งานโดยเลื่อนสวิตซ์เปิด/ปิดบนตัวเครื่องและรอให้เครื่องทำความร้อนประมาณ 60 วินาที 4. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ 5. การหนีบเพื่อให้ผมเรียบตรงสวยด้วยแผ่นหนีบตรงให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆเลื่อนแผ่นหนีบอย่างช้าๆลงมาจนถึงปลายผม 6. การหนีบเพื่อทำลอนซิกแซกหรือสร้างวอลลุ่มด้วยแผ่นทำลอนให้หนีบตรงตำแหน่งที่ต้องการค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีหรือไม่ควรเกิน 8 วินาทีแล้วจึงปล่อยผมออก วิธีเปลี่ยนแผ่นหนีบ 1. ใช้ปลายนิ้วเลื่อนแผ่นหนีบบนตัวเครื่องออกและใส่แผ่นที่ต้องการเข้าไปแทน 2. ห้ามเปลี่ยนแผ่นขณะเครื่องกำลังใช้งานหรืออุณหภูมิร้อนอยู่ ต้องเปลี่ยนขณะเครื่องไม่มีความร้อนเท่านั้น


ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของอุปกรณ์ 1. กำลังไฟ 30 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 2. สายไฟยาว 1.8 เมตร

คำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน 1. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำในทุกกรณี 2. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ำและห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ 3. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 4. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 5. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 6. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 7. หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO