LS1246 LESASHA

SILKY SMOOTH PROTECT

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า ซิลค์กี้ สมูท โปรเทค แผ่นหนีบใยไหม ช่วยปกป้องการสูญเสียความชื้นบนเส้นผมขณะจัดแต่งทรง หนีบได้ลื่นไหล ให้ผมนุ่มสวยเป็นประกาย เลือกปรับอุณภูมิด้วยระบบสัมผัสให้เหมาะสภาพเส้นผมของผู้ใช้ได้ (150-230 องศา) ตัวเครื่องรองรับแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายประเทศ สามารถพกไปใช้ต่างประเทศได้

2,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ 2. เปิดใช้งานโดยสัมผัสทัชแผด สวิตซ์ค้างไว้ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะจะโชว์ ปิดเครื่องโดยการสัมผัสสวิตซ์เดิมอีกครั้ง 3. ปรับอุณหภูมิการใช้งานโดยสัมผัสทัชแผด สวิตซ์ จนได้อุณหภูมิตามต้องการ 4. แบ่งผมเป็นช่อ ให้หนาพอเหมาะกับอุปกรณ์ 5. การหนีบผมเพื่อให้ผมเรียงตรงสวย ให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปจนถึงปลายผม

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง - แรงดันไฟฟ้า 100-240V~ 50/60Hz - กำลังไฟ 44-48 วัตต์ - ความยาวสายไฟ 3.0 เมตร

คำแนะนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ 1. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำในทุกกรณี 2. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ำและห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำ 3. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 4. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 5. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 6. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 7. หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

คำเตือน - อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไกล้กับอ่างน้ำ ผักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ - เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชำรุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO