LS1028 LESASHA

GOLD PLATE HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า โกลด์ เพลต แผ่นหนีบเคลือบ Nano Gold Tourmaline เพื่อการปกป้องเส้นผมจากความร้อน หนีบลื่น รวดเร็ว ผมเรียงเส้นเงางาม

2,690 BAHT

SHOP NOW


Product Reviews

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้สวยงามและผมอยู่ทรงได้ยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในvณะที่ผมแห้ง 2. แนะนําให้ใช้ เลอซาช่า แฮร์ วิตามิน แคปซูล ก่อนใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผม 3. เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการกดสวิตช์ปิด/เปิด ด้านข้างตัวเครื่อง 4. เปิดใช้งานไอโอนิคที่ปุ่ม (ION) 5. ปรับเพิ่มอุณหภูมิที่เครื่องหมาย (+) และลดอุณหภูมิที่เครื่องหมาย (-) 6. ล็อคปุ่มต่างๆ โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมา หากต้องการปลดล็อคให้กดปุ่มเดิมย้ำสองครั้ง สัญลักษณ์จะหายไป 7. แบ่งผมเป็นช่อเล็ก ๆ หนาพอประมาณ 8. การหนีบเพื่อให้ผมเรียงตรงสวย ให้หนีบผมโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปจนถึงปลายผม 9. หลังจากจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์แล้ว แนะนําว่าควรฉีด เลอซาช่า ฟิกซึ่ง สเปรย์ เพื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน


ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 2. กําลังไฟ 46 วัตต์ 3. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า ภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา หรือแม้กระทั่งขณะที่มือเปียก 2. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้น้ํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลักเพื่อดึงปลักออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 8. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตซ์และดึงปลักออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเบาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คําเตือน • อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา • เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO