LS1198 LESASHA

PROMAX WET2DRY HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบผมเลอซาช่า โปรแม๊กซ์ เวท ทู ดราย แผ่นแพลทร้อนได้สูงสุดถึง 220 องศา 220 10 C และแผ่นเคลือบหนาทนทานต่อสารเคมีและการขูดขีด แผ่นหนีบเคลือบทัวร์มาลีน ช่วยทาให้ผมไม่แห้งเสีย

1,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้ทั้งผมหมาดและผมแห้ง 2. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตามกระแสไฟที่ระบบในตัวเครื่อง 3. เปิดใช้งานโดยการกดสวิตซ์สีแดงไฟแสดงสถานะและไฟบอกอุณหภูมิจะติดขึ้นมา 4. ปรับอุณหภูมิที่ต้องการโดยการกดสวิตซ์สีแดงซ้ำ 5. เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้วไฟแสดงสถานะจะหยุดกระพริบ 6. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ 7. การหนีบเพื่อให้ผมเรียบตรงสวย ให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆเลื่อนแผ่นหนีบอย่างช้าๆลงมาจนถึงปลายผม

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. แผ่นหนีบ ขนาด 45x95 มม. 2. กำลังไฟ 62 วัตต์ 3. แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 4. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง ควรใช้อุปกรณ์ ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคำเตือนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 1. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 2. อย่านำอุปกรณ์แช่น้ำหรือใช้น้ำมาทำความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อดึงปลั๊กออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชำรุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนำในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลำพัง 8. หากนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ำควรปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ คำเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ 2. ระวังอย่าให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุด ติดต่อศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO