LS1147 LESASHA

NANO MIST HAIR STRAIGHTENER

เครื่องหนีบถนอมเส้นผมปล่อยไอน้ำระดับนาโน ช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของเส้นผม ปกป้องเส้นผมไม่ให้แห้งเสีย แผ่นหนีบ Mirror Titanium และ Nano Tourmaline หนีบลื่น ช่วยให้ผมเงางามเป็นประกายไม่ชี้ฟู

3,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีจัดแต่งทรง 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้สวยงามและอยู่ทรงยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ษณะที่ผมแห้ง 2. เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด 3. ปรับเพิ่มและลดอุณหภูมิด้วยการกดปุ่ม (+/-) 4. กดปุ่มหากต้องการใช้ระบบไอน้ําขณะใช้งาน และกดอีกครั้งหากต้องการยกเลิกระบบไอน้ํา 5. แบ่งผมเป็นช่อเล็ก ๆ หนาพอประมาณ 6. การหนีบเพื่อให้ผมเรียงตรงสวย ให้หนีบผมโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปจนถึงปลายผม 7. การหนีบเพื่อให้ลอนสวยเป็นธรรมชาติ ให้หนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นหมุนเครื่องโดยให้เส้นผมม้วนรอบเครื่อง ค่อยๆเลื่อนอุปกรณ์ช้าๆไปจนถึงปลายผม การจัดแต่งทรงผมด้วยระบบไอน้ําระดับนาโน 1. การถอดกระบอกน้ํา (water tank) : เลื่อนปุ่มล็อคลง แล้วจับปลายกระบอกขึ้นแล้วดึงออกเบาๆ เพื่อนําไปเติมน้ํา 2. การใส่กระบอกน้ํา (water tank) : ให้แน่ใจว่าปิดฝาใส่กระบอกแน่นแล้ว ก่อนใส่กระบอกน้ําเข้ากับตัวเครื่อง โดยเลื่อนปุ่มล็อคลง แล้วค่อยใส่กระบอกน้ําเข้ากับเครื่องตามตําแหน่งแล้วกดเบาๆ 3. เมื่อกดปุ่ม (>) เริ่มทํางาน จะพ่นไอน้ําระดับนาโนจากช่องพ่นไอน้ําบริเวณส่วนท้ายทองแผ่นหนีบ 4. ไอน้ําจะพ่นออกมาต่อเมื่อมีการหนีบตัวเครื่องเข้าหากัน หากไม่มีการหนีบเครื่องเข้าหากันไอน้ําจะไม่พ่นออกจากอุปกรณ์ 5. กรณีไอน้ําไม่พ่นออกขณะใช้งานให้ตรวจสอบที่ปุ่ม (s) ว่ามีการเปิดใช้หรือไม่ และตรวจสอบว่ายังคงมีน้ําอยู่ในกระบอกน้ํา - หากตรวจไม่wบว่าไม่มีส่วนใดผิดพลาด ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเลอซาช่า หรือตัวแทนจําหน่ายเพื่อทําการซ่อมแซม 6. ไอน้ํามีความร้อน ควรมีความระมัดระวังในการใช้งาน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. เครื่องหนีบเคลือบนาโน ทัวร์มาลีน และเคลือบไททาเนียม 2. เทคโนโลยี ไอน้ําระดับนาโน 3. กําลังไฟ 43 วัตต์ 4. แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 5. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 2. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้นํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในvณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปล็กออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปล็กเพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 8. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตซ์และดึงปล็กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คําเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือใกล้ภาชนะบรรจุน้ํา 2. ระวังอย่าให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง ซึ่งอาจทําให้สายไฟชํารุดเสียหายได้ 3. เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO