LS1094 LESASHA

INFRARED RADIANT SLIM HAIR STRAIGHTENER

เครื่องหนีบถนอมเส้นผม เลอซาช่า อินฟราเรด เรเดียนท์ สลิม เหมาะกับผู้มีผมหยิก ชี้ฟู และต้องการหนีบผมให้เรียบตรงเป็นเงางาม สามารถม้วนทำลอนที่ปลายผมได้ ส่งผ่านความร้อนอย่างอ่อนโยนเข้าสู่แกนผม แสดงสถานะอุณหภูมิ 130-230 องศา ใช้งานได้ทั่วโลก

3,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้สวยงามและผมอยู่ทรงได้ยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. แนะนําให้ใช้ เลอซาช่า แฮร์ วิตามิน แคปซูล ก่อนใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผม 3. เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการกดสวิตซ์ เปิด / ปิด 4. ปรับเพิ่มอุณหภูมิที่เครื่องหมาย (+) และลดอุณหภูมิที่เครื่องหมาย (-) 5. แบ่งผมเป็นช่อเล็ก ๆ หนาพอประมาณ 6. การหนีบเพื่อให้ผมเรียงตรงสวย ให้หนีบผมโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆ เลือนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปจนถึงปลายผม 7. หลังจากจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์แล้ว แนะนําควรฉีด เลอซาช่า ฟิกซึ่ง สเปรย์ เพื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. เครื่องหนีบเคลือบนาโน ทัวร์มาลีน 2. เทคโนโลยีอินฟราเรด 3. กําลังไฟ 50 วัตต์ 4. แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 5. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง ควรใช้เครื่องหนีบถนอมเส้นผมเลอซาช่า ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคําเตือนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 1. ห้ามพันสวยไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 2. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้น้ํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปล็กเพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 8. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตซ์และดึงปลักออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาwและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์ และความรู้ จนกว่าพวกเษาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คําเตือน • อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา • เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO