LS1015 LESASHA

SUPER SHINE (AUTO SHUT OFF)

เครื่องหนีบผม เลอซาช่า ซูเปอร์ ชายด์ สามารถหนีบผมให้ตรงสวยตามต้องการด้วยแผ่นหนีบเซรามิคอย่างดี ช่วยให้แผ่นหนีบร้อนเร็ว หนีบผมได้เรียบลื่นอยู่ทรงนานตลอดวัน อุณหภูมิ 230 องศา

1,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน • ควรทําให้ผมแห้ง ก่อนจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์เลอซาช่า โปรแม็กซ์ ซูเปอร์ ชายน์ ทําให้ทรงผมอยู่ทรงนานขึ้น • เปิดอุปกรณ์โดยเลื่อนปุ่ม "ON" (เปิด) และเมื่อใช้งานเสร็จให้เลื่อนปุ่ม “OFF” (ปิด) • ปรับอุณหภูมิตามต้องการ โดยการหมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ ปรับ “ เพิ่ม" อุณหภูมิ ไปด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ปรับ "ลด อุณหภูมิ ไปด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) • แบ่งผมเป็นช่อ ให้หนาพอเหมาะกับอุปกรณ์ • เริ่มหนีบผมจากโคนผมไปปลายผม ระวังอย่าให้แผ่นความร้อนโดนมือหรือหนังศีรษะ • ทําลอนผมสวยง่ายๆ เพียงหมุนอุปกรณ์พันรอบเส้นผม และค่อยๆเลื่อนอุปกรณ์ลงไปทางปลายผมช้าๆ


ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง •แผ่นหนีบผม ขนาด 24 x 90 มม. • ISงดันไฟฟ้า 220-240 V 50 Hz • กําลังไฟ 46 วัตต์ • ความยาวสายไฟ 3.0 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง ควรใช้ อุปกรณ์ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้สินค้า และควรอ่านคําเตือนก่อนการใช้งาน • อย่าใช้อุปกรณ์ที่ใกล้กับอ่างน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้าหรือใช้ขณะมือเปียกน้ํา • ไม่ควรทําความสะอาดอุปกรณ์โดยการจุ่มน้ํา หรือเช็ดด้วยผ้าเปียกขณะเสียบปลัก • ขณะเสียบปลัก ไม่ควรวางเครื่องบนพื้นผิวที่นุ่ม เช่น ที่นอนหรือผ้าห่ม ควรวางไว้บนพื้นผิวที่แข็งและแห้ง • อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา • ควรถอดปลักเสมอหากไม่ได้ใช้เครื่องในระยะเวลานาน • ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และระวังอย่าให้สายไฟ สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่อง • ไม่ควรเปิดใช้งานเมื่ออุปกรณ์เกิดการเสียหาย ควรส่งเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์ซ่อมของเลอซาช่า • ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีการใช้เครื่องกับเด็ก หรือใช้ในที่ที่มีเด็กอยู่ใกล้ๆ • ต้องถอดปลักและทิ้งให้เครื่องเย็น จากนั้นทําความสะอาดด้วยผ้าแห้งหมาด หมายเหตุ**อุปกรณ์มีความร้อนสูง โปรดอย่าใช้ความร้อนบนผมของคุณนานเกินไป มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือเผาไหม้บนเส้นผมของคุณ

SEE ALSO