LS0320 LESASHA

BLACK CERAMIC XL-HAIR STRAIGHTENER

เครื่องหนีบผมตรง แผ่นเคลือบเซรามิคสีดำ ให้ผมตรงสวยดูเป็นธรรมชาติ ช่วยเพื่มความเงางามให้กับเส้นผม สามารถจัดแต่งทรงผมสวยได้ด้วยตัวคุณเอง

790 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อให้ทรงผมอยู่ทรงยาวนาน ควรทําให้ผมแห้งก่อนการใช้อุปกรณ์ทุกครั้ง 2. แนะนําให้ใช้ เลอซาช่า แฮร์ วิตามิน แคปซูล ก่อนใช้อุปกรณ์ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้เส้นผมสวย เปิดเครื่องหนีบผมโดยเลื่อนปุ่ม “ON” (เปิด) และเมื่อใช้งานเสร็จให้กดปุ่ม “OFF” (ปิด) 3. แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆ หนาพอประมาณ (ให้ได้ความกว้างประมาณ 2 นิ้ว) 4. เพื่อความเรียบตรงสวย ควรเริ่มหนีบโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปยังปลายผม 5. หลังจัดแต่งทรงด้วยอุปกรณ์หนีบผมเป็นที่เรียบร้อย ควรฉีด ฟิกซิ่ง แฮร์ สเปรย์ จากเลอซาช่า เพื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน


ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. กําลังไฟ 48 วัตต์ 2. แรงดันไฟฟ้า 220-240V-50 Hz 3. ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ควรใช้เครื่องหนีบถนอมเส้นผมเลอซาช่า ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคําเตือนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 2. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 3. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้น้ํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 4. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 5. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 6. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลักเพื่อดึงปล็กออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 7. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 8. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 9. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตซ์และดึงปล็กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 10. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คําเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า ภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา หรือขณะมือเปียกน้ํา 2. หากสายไฟหรืออุปกรณ์อื่นๆ ชํารุด ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์ซ่อมเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

SEE ALSO