LS0953 LESASHA

WET2DRY PRETTY HAIR CRIMPER

เครื่องหนีบถนอมเส้นผม เลอซาช่า เวททูดราย พริตตี้ ใช้จัดแต่งทรงผมได้ขณะผมหมาด แผ่นเซรามิคกระจายความร้อนได้ดี ช่วยให้ผมเรียบลื่น ไม่ชี้ฟู

890 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้ ควรจัดแต่งทรงผมตอนผมแห้งหมาด ซึ่งจะช่วยให้เส้นผมมีความเงางาม และอยู่ทรงนาน ควรใส่แฮร์ เซรัม วิตามิน บํารุงผมเลอซาช่า ก่อนการใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรง ทุกครั้ง แบ่งผมเป็นชั้นๆ ให้มีความหนาพอประมาณ แล้วเริ่มหนีบผมโดยแบ่งผมทีละช่อ ให้มีความหนาพอประมาณ เริ่มหนีบผมจากโคนเส้นผม ดึงลงมาจนสุดปลายผมช้าๆ โดยไม่หนีบแช่ค้างไว้นานๆ

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. เครื่องหนีบผมเคลือบเซรามิค 2. แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 3. กําลังวัตต์ 45 วัตต์ 4. ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร

คำแนะนำ

คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้งาน 1. ไม่ควรเสียบปลักปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปล็กเครื่องออกเสมอหลังจากการใช้อุปกรณ์ 2. ควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีการใช้เครื่องกับเด็ก หรือใช้ในที่มีเด็กอยู่ใกล้ๆ 3. ไม่ควรใช้เครื่องเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น 4. ไม่ควรนําชิ้นส่วนประกอบใดๆของเครื่องรุ่นอื่นๆมาใช้กับเครื่องนี้ 5. ไม่ควรใช้เครื่องหากเกิดการเสียหายที่สายไฟ ปล็ก ตัวเครื่อง หรือเมื่อเครื่องตกน้ํา ควรได้รับการตรวจเช็คและซ่อมแซมก่อน 6. ควรเก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีผิวร้อน ไม่ควรดึงหรือบิดสายไฟแรงๆและไม่ควรพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 7. ไม่ควรใช้เครื่องกลางแจ้ง และควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในที่มีละอองสเปรย์ต่างๆ 8. เมื่อมีการเสียบปล็กเครื่องไม่ควรวางเครื่องให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่นุ่ม แช่น พรมหรือที่นอน ควรวางไว้บนพื้นผิวที่แห้ง 9. เมื่อมีการใช้เครื่องแผ่นหนีบจะมีความร้อนสูง ควรรอให้เครื่องเย็นก่อนที่จะจับหรือทําความสะอาด 10. ก่อนทําความสะอาดเครื่องหนีบผม ควรถอดปลักทุกครั้ง 11. ไม่ควรใช้เครื่องในห้องน้ํา ในขณะอาบน้ํา หรือในขณะง่วงนอน 12. เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220-240 โวลท์ หัวปล็กที่ใช้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถเสียบปล็กของคุณได้ควรติดต่อผู้แทนจําหน่าย ไม่ควรแก้ไขดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น 13. หากสายไฟชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

คําเตือน อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้อ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา

SEE ALSO