LS1224 LESASHA

MINI SASSY HAIR CRIMPER

หวีไฟฟ้าเลอซาช่า มินิ แซสซี่ บรัช แกนความร้อนเคลือบเซรามิก อุณหภูมิปรับได้ 2 ระดับ ขั้วสายไฟหมุนได้ 360 องศา

690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. ใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้งเท่านั้น 2. ใส่หวีจัดเรียงเส้นผมเข้ากับตัวเครื่อง 3. เสียบปลักและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการเลื่อนปุ่มเปิด/ปิด (On/Of) 4. ใช้จัดแต่งทรงผมตามต้องการ 5. ปิดเครื่องและถอดปลักออกหลังใช้งานเสร็จ ทิ้งให้เครื่องเย็นก่อนถอดปลอกทําวอลลุ่มหรือปลอกทําลอนออกจากตัวเครื่อง เทคนิคการจัดแต่งทรงผม 1. การหนีบตรง ให้แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆหนาพอประมาณ เริ่มหนีบจากโคนค่อยๆ ดึงลงมาจนสุดปลายผมโดยไม่จําเป็นต้องหนีบแช่ค้างไว้นาน ๆ 2.การทําลอน หนีบช่อผมตามตําแหน่งที่ต้องการและใช้ข้อมือบิดม้วนให้ช่อผมพันรอบแกนของ อุปกรณ์ทิ้งไว้ประมาณ 8-10 วินาทีแล้วค่อยๆ ดึงออกช้าๆ ก็จะได้ลอนสวยดูเป็นธรรมชาติ หากต้องการทําลอนแบบเกลียวดูแน่นกระชับ ให้สวมที่หวีจัดเรียงเส้นผมที่ปลายอุปกรณ์ทั้ง สองด้านเพื่อใช้ม้วนจัดเรียงเส้นผมและล็อคลอนผมให้อยู่ทรง


ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. เครื่องหนีบผมขนาดพกพา แผ่นหนีบเคลือบเซรามิก 2. กําลังไฟ 25 วัตต์ 3. แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 4. ความยาวสายไฟ 1.8 เมตร หมุนได้ 360 องศา


คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง ควรใช้เครื่องหนีบผมเลอซาช่า ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งานและควรอ่านคําเตือนอย่างละเอียด ก่อนใช้งาน 1. ห้ามพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 2. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้น้ํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 3. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 4. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 5. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปลักเพื่อดึงปสักออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชารุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 8. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คำเตือน • อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา • เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารุดต้องเปลี่ยนใหม่จากศูนย์บริการเลอซาช่าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • ห้ามถอดหรือใส่ ซี่หวีจัดเรียงเส้นผม เมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูง • อุปกรณ์มีความร้อนสูง ไม่ควรปล่อยให้เส้นผมสัมผัสแผ่นทําความร้อนเป็นระยะเวลานาน อาจทําให้เกิดผมเสียหรือไหม้ได้

SEE ALSO