LS1180 LESASHA

STRAIGHT 2 CURL GLAMOUR

เครื่องหนีบถนอมเส้นผม เลอซาช่า สเตรท แอนด์ เคิร์ล กลามัวร์ แผ่นหนีบเซรามิกเคลือบทัวร์มาลีนและเคราติน เพื่อการปกป้องเส้นผมจากความร้อน ช่วยคงความชุ่มชื้นให้เส้นผม ให้ผมเงางาม ไม่ชี้ฟู เพิ่มความเงางามด้วยระบบ ไอโอนิค

2,990 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งาน 1. เพื่อการจัดแต่งทรงผมให้ได้สวยงามและผมอยู่ทรงได้ยาวนาน ควรใช้อุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. แนะนําให้ใช้ เลอซาช่า แฮร์ วิตามิน แคปซูล ก่อนใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผม 3. เปิดใช้งานอุปกรณ์โดยการกดสวิตซ์เปิด/ปิดด้านข้างตัวเครื่อง 4. เปิดใช้งานไอโอนิค ที่ปุ่ม 5. ปรับเพิ่มอุณหภูมิที่เครื่องหมาย (+) และล็อคอุณหภูมิขณะใช้งานด้วยการกดปุ่ม (-) ค้างไว้ 2 วินาที และลดอุณหภูมิที่เครื่องหมาย (-) 6. แบ่งผมเป็นช่อเล็ก ๆ หนาพอประมาณ 7. การหนีบเพื่อให้ผมเรียงตรงสวย ให้หนีบผมโดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์อย่างช้าๆ ไปจนถึงปลายผม 8. หลังจากจัดแต่งทรงผมด้วยอุปกรณ์แล้ว แนะนําควรฉีด เลอซาช่า ฟิกซึ่ง สเปรย์ เพื่อให้เส้นผมอยู่ทรงยาวนานตลอดวัน

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. เครื่องหนีบเคลือบนาโน ทัวร์มาลีน และคราติน 2. แผ่นหนีบขนาด 25x90 มม. 3. กําลังไฟ 42 วัตต์ 4. แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 5. ความยาวสายไฟ 3 เมตร

คำแนะนำ

-

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง 1. ควรใช้เครื่องหนีบถนอมเส้นผมเลอซาช่า ตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งาน และควรอ่านคําเตือนอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 2. ห้ามพันสวยไฟไว้รอบตัวเครื่อง และห้ามสายไฟสัมผัสกับความร้อนบนตัวเครื่อง 3. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําหรือใช้น้ํามาทําความสะอาดตัวเครื่อง 4. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้บนพรม ผ้าห่ม หรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถติดไฟได้ง่ายในขณะที่ใช้งาน 5. ควรปิดเครื่องหากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ต่อเนื่อง 6. ถอดปลักออกทุกครั้งหลังใช้งานและควรจับที่ตัวปล็กเพื่อดึงปลักออกไม่ควรดึงที่สายไฟ 7. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 8. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 9. หากนําอุปกรณ์นี้ไปใช้ในห้องน้ําควรปิดสวิตซ์และดึงปล็กออกทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะการปิดสวิตซ์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 10.อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาท รวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้ คําเตือน • อย่าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา • เมื่อสายไฟหรืออุปกรณ์ชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO