LS1263 LESASHA

WONDER WAVY

เครื่องหนีบม้วนผมเลอซาช่า วันเดอร์ เวฟวี่ แผ่นหนีบโค้งมนรองรับทั้งการหนีบตรงและม้วนลอน ป้องกันเส้นผมเป็นรอยหัก ช่วยให้การจัดทรงผมเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็สามารถทำได้ ปลายแผ่นหนีบมีที่จับกันร้อน สำหรับใช้บิดข้อมือระหว่างการทำผม

690 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้งานอุปกรณ์ 1. ใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่ผมแห้ง 2. เสียบปลักเข้ากับเต้ารับ 3. เปิดใช้งานโดยเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดด้านบนตัวเครื่องบริเวณด้ามจับ 4. ผมตรง : หนีบผมโดยการแบ่งผมเป็นช่อ โดยเริ่มจากโคนผมจากนั้นเริ่มหนีบอย่างช้าๆจนถึงปลายผม 5. ผมลอน : พันผมไว้รอบๆเพลท และเริ่มทําบริเวณที่ต้องการให้เกิดลอนและทําลอนเช่นนี้จนถึงปลายผม 6. หากต้องการลอนที่ใหญ่ขึ้น ให้ใช้ปลอกเพิ่มลอนที่มีเตรียมไว้ให้ในกล่อง คลุมแผ่นเซรามิก และควรเปลี่ยนปลอกเพิ่มลอนในกรณีที่อุปกรณ์อยู่ใน อุณหภูมิปกติเท่านั้น

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของอุปกรณ์ 1. กําลังไฟ 51-55 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 2. สายไฟยาว 1.8 เมตร

คำแนะนำ

คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้งาน 1. อุปกรณ์ชนิดนี้ติดตั้งระบบรองรับแรงดันไฟฟ้าทั่วโลก 2. อย่านําอุปกรณ์แช่น้ําในทุกกรณี 3. อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสน้ําและห้ามทําความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ํา 4. ควรปิดอุปกรณ์หากไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง 5. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จให้ปิดเครื่องและถอดปล็กทุกครั้งโดยให้ดึงที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด 6. ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบสายไฟหรือตัวอุปกรณ์ชํารุด 7. เด็กควรได้รับการดูแลแนะนําในการใช้อุปกรณ์อย่างใกล้ชิดและห้ามให้เด็กใช้งานอุปกรณ์นี้ตามลําพัง 8. หากต้องการทําความสะอาดอุปกรณ์ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต้องไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ 9. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านกายภาพและระบบประสาทรวมไปถึงเด็กที่ขาดประสบการณ์และความรู้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

คําเตือน 1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา 2. เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการเลอซาช่าเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

SEE ALSO