LS0950 LESASHA

STRAIGHT & CURL PRETTY HAIR

เครื่องหนีบผม เลอซาช่า สเตรท แอนด์ เคิร์ล พริตตี้ ดีไซน์เครื่องโค้ง ง่ายต่อการม้วนลอน ปรับอุณหภูมิ 150-230 องศา ใช้งานง่ายทั้งหนีบตรงและม้วนลอน

1,490 BAHT

SHOP NOW

การใช้งาน

วิธีการใช้ ควรจัดแต่งทรงผมขณะผมแห้ง ควรใส่แฮร์ เซรัม วิตามิน บํารุงผมเลอซาช่า ก่อนการใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรง ทุกครั้ง แบ่งผมเป็นชั้นๆ ให้มีความหนาพอประมาณ แล้วเริ่มหนีบผมโดยแบ่งผมทีละช่อ ให้มีความหนาพอประมาณ เริ่มหนีบผมจากโคนเส้นผม ดึงลงมาจนสุดปลายผมช้าๆ โดยไม่หนีบแช่ค้างไว้นานๆ

ลักษณะของเครื่อง

ลักษณะของเครื่อง 1. เครื่องหนีบผมเคลือบเซรามิค 2. แรงดันไฟฟ้า 110/220-240 โวลท์ 3. ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 150-230 องศา 4. ความยาวสายไฟ 2 เมตร หมุนได้ 360 องศา

คำแนะนำ

คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้งาน 1. ไม่ควรเสียบปลักปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ได้รับความสนใจ และควรถอดปลักเครื่องออกเสมอหลังจากการใช้อุปกรณ์ 2. ควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมีการใช้เครื่องกับเด็ก หรือใช้ในที่มีเด็กอยู่ใกล้ๆ 3. ไม่ควรใช้เครื่องเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น 4. ไม่ควรนําชิ้นส่วนประกอบใดๆของเครื่องรุ่นอื่นๆมาใช้กับเครื่องนี้ 5. ไม่ควรใช้เครื่องหากเกิดการเสียหายที่สายไฟ ปล็ก ตัวเครื่อง หรือเมื่อเครื่องตกน้ํา ควรได้รับการตรวจเช็คและซ่อมแซมก่อน 6. ควรเก็บสายไฟให้พ้นจากบริเวณที่มีผิวร้อน ไม่ควรดึงหรือบิดสายไฟแรงๆและไม่ควรพันสายไฟไว้รอบตัวเครื่อง 7. ไม่ควรใช้เครื่องกลางแจ้ง และควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในที่มีละอองสเปรย์ต่างๆ 8. เมื่อมีการเสียบปล็กเครื่องไม่ควรวางเครื่องให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่นุ่ม แช่น พรมหรือที่นอน ควรวางไว้บนพื้นผิวที่แห้ง 9. เมื่อมีการใช้เครื่องแผ่นหนีบจะมีความร้อนสูง ควรรอให้เครื่องเย็นก่อนที่จะจับหรือทําความสะอาด 10. ก่อนทําความสะอาดเครื่องหนีบผม ควรถอดปลักทุกครั้ง 11. ไม่ควรใช้เครื่องในห้องน้ํา ในขณะอาบน้ํา หรือในขณะง่วงนอน 12. เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ใช้กับไฟฟ้าขนาด 110/220-240 โวลท์ (Dual Voltage) ใช้งานได้ทั่วโลก หัวปลั๊กที่ใช้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถเสียบปล็กของคุณได้ควรติดต่อผู้แทนจําหน่าย ไม่ควรแก้ไขดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น 13. หากสายไฟชํารุดให้ส่งซ่อมที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

คําเตือน อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้อ่างอาบน้ํา ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ํา

SEE ALSO